Rozliczenie kierowcy

Aktualności

Promocja na rok 2014

PROMOCJA

Dla nowych klientów proponujemy promocję polegającą na rozliczeniu 1 kierowcy ( 1 miesiąc ).

Celem promocji jest zapoznanie klienta z kompletem dokumentów, które może otrzymać po rozpoczęciu współpracy oraz możliwość konsultacji w celu wyjaśnienia jak należy interpretować otrzymane wyniki.

Promocja skierowana jest do firm posiadających transport ciężarowy powyżej 3.5t.
Ze względów technicznych ograniczamy promocję do klientów posiadających tachografy cyfrowe.
Rozliczenie przeprowadzimy na podstawie przesłanego odczytu z karty cyfrowej.

Rozliczenie kierowcy obejmuje komplet dokumentów rozliczeniowych, tj.:
- zestawienie aktywności kierowcy w miesiącu (m.in. pojazd, czas jazdy, km)
- kontrola czasu pracy (m.in. graficzne przedstawienie czasu pracy)
- wykroczenia ( co może ew. znaleźć ITD i ile to może kosztować)
- kontrola pojazdu (m.in. ciągłość licznika )
- miesięczna karta pracy (m.in. czas pracy, praca w godz. nocnych, nadgodziny).

Warunkiem bezpłatnego rozliczenia kierowcy jest podanie pełnych danych ewidencyjnych firmy, dane osoby kontaktowej z nr telefonu oraz przesłanie odczytu z karty kierowcy z podaniem okresu, który ma być rozliczony. Może to być dowolny miesiąc znajdujący się na odczycie karty kierowcy.

Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia firmy z promocji w przypadku podania niekompletnych danych.

Promocja trwa - dla wszystkich chętnych.