Rozliczenie Kierowcy

Regularny tygodniowy okres odpoczynku powinien wystąpić najpóźniej po 6 cyklach dziennych, co drugi tydzień i powinien wynosić 45h.

odpoczynek tygodniowy kierowcy 45h

Regularny tygodniowy okres odpoczynku może zostać skrócony do 24h nie częściej niż co drugi tydzień. Uwaga: każde skrócenie musi zostać zrekompensowane okresem odpoczynku wynoszącym tyle samo godzin, o ile skrócono wcześniej odpoczynek i dołączonym do innego okresu odpoczynku, co najmniej 9 godzinnego.

skrocony odpoczynek tygodniowy kierowcy 24h

 O ile odpoczynek tygodniowy może występować w dowolne dni tygodnia (najczęściej są to sobota i niedziela) o tyle jest dodatkowe ograniczenie dotyczące tygodniowego i dwutygodniowego okresu prowadzenia.

I tak tygodniowy okres prowadzenia jest liczony od godziny 0.00 z niedzieli na poniedziałek do godz. 23.59 z niedzieli na poniedziałek i wynosi max 56h.

Okres dwutygodniowy składa się z dwóch okresów tygodniowych i max okres prowadzenia wynosi 90h.

 tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzenia

 Tak więc jeżeli w pierwszym tygodniu wykorzystamy 56h to na kolejny tydzień zostaje 34h. Gdyby zaś rozłożyć po równo to mogłoby być po 45h w każdym tygodniu.