Rozliczenie Kierowcy

Regularny dzienny okres odpoczynku kierowcy wynosi 11 h.
Odpoczynek dzienny musi się 'zmieścić' w dobie (24h). Dlatego też, maksymalne rozciągnięcie jazdy i pracy nie może przekroczyć 13 h. Jeżeli przekroczy 13 h to pomimo zrobienia pauzy 11 h zostanie to zaliczone jako odpoczynek skrócony 9 h.

odpoczynek kierowcy dzienny regularny

 

Regularny dzienny okres odpoczynku może zostać podzielony na dwa odpoczynki 3 h oraz 9 h.

odpoczynek kierowcy dzienny dzielony

Odpoczynek regularny może zostać skrócony do 9 h, jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu. Po wykorzystaniu 3 skróconych odpoczynków dziennych, należy robić regularne odpoczynki.

odpoczynek kierowcy dzienny skrocony

Dla obsady pojedynczej doba wynosi 24 h zaś dla zespołu doba wynosi 30 h i dlatego aby zespół miał odpoczynek regularny 'rozciągnięcie' pracy może wynosić 19 h

odpoczynek dzienny zespol 11h

zaś dla odpoczynku skróconego 'rozciągnięcie' wynosi 21 h.

odpoczynek dzienny zespol 9h