Rozliczenie Kierowcy

Płaca minimalna w Norwegii obowiązuje od 01.07.2015 roku.

Dotyczy przewozów kabotażowych oraz transportu o charakterze mieszanym pojazdami powyżej 3,5 T.

Płaca minimalna:

- 158,32 NOK za każdą godzinę pracy

- dieta 307 NOK

Kierowca ma obowiązek posiadania w pojeździe niektórych dokumentów. W celu przeprowadzenia szybkiej kontroli dobrze jest aby miał przy sobie :

- wyliczenie wynagrodzenia/umowę o pracę lub inną dokumentację, z której wynika, że kierowca otrzymuje upowszechnione minimalne wynagrodzenie i dietę za prowadzenie pojazdu w Norwegii

- udokumentowany czas pracy w Norwegii zgodnie z § 6 Rozporządzenia FATS

- ewentualne umowy o uśrednianiu czasu pracy, z którego wynika, że pracownik otrzymuje upowszechnione wynagrodzenia minimalne za pracę wykonywaną w Norwegii.