Rozliczenie Kierowcy

KREPTD - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego [ info o KREPTD ]

/uruchomienie 30.11.2017/

Współpracuje z ERRU - European Register of Road Transport Undertaking.

Rejestr prowadzony przez GITD składa się z trzech ewidencji:

  1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego dostępny jest pod adresem: //kreptd.gitd.gov.pl