Rozliczenie Kierowcy

Płaca minimalna we Francji obowiązuje od 01.07.2016 roku.

Obejmuje wszystkie rodzaje transportu z wyłączeniem tranzytu. Kierowca powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Od 01.01.2017 roku należy dokonywać zgłoszenia w wersji elektronicznej na stronie : www.sipsi.travail.gouv.fr

Po zarejestrowaniu się w serwisie, uruchomi się formularz w którym należy wpisać dane przedsiębiorstwa oraz osoby zarządzającej.
Dokumenty należy wypełniać bez "polskich znaków". Kierowca jest zobowiązany do posiadania zgłoszenia w formie papierowej.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia zaświadczenia na : szkoleniadlatransportu.pl/wiedza

 Dokumenty w pojeździe :
- zaświadczenie o delegowaniu,
- umowa o pracę,
- druk potwierdzenia ubezpieczenia pracownika A1

W zgłoszeniu należy uważać, którą grupę wstawia się kierowcy. W przypadku "busów" będzie to "3bis - 118M" w przypadku kierowców powyżej 3,5T będzie to "7 - 150M".

Wyliczanie płacy minimalnej we Francji jest bardzo skomplikowane i bez wsparcia komputerów bardzo czasochłonne.