Rozliczenie Kierowcy

Karta kierowcy jest jednym z najważniejszych dokumentów kierowcy.

Dlatego w przypadku uszkodzenia, zagubienia czy też kradzieży należy przedsięwziąć konkretne kroki zaradcze.

czytaj: Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu

czytaj: Cargonews

Powyższe informacje dotyczą tylko uszkodzenia, zagubienia czy też kradzieży karty. Nie obowiązują jeżeli zakończył się okres ważności karty.

Aby odtworzyć dane o czasie pracy kierowcy w okresie kiedy kierowca jeździł bez karty, należy odczytać dane z tachografu pojazdu. Mając odpowiednie oprogramowanie możemy "przypisać" czas pracy "bez karty kierowcy"  do konkretnego kierowcy.  Tak więc wszystkie dane, pomimo braku karty kierowcy, są rejestrowane w tachografie, a my mamy możliwość ich odtworzenia.

W przypadku nierzetelnego kierowcy / w przypadku porzucenia pracy - brak możliwości odczytu karty kierowcy - a kierowcę trzeba rozliczyć / również mamy możliwość odtworzenia czasu pracy kierowcy, na podstawie odczytu tachografu. Jak pisałem wcześniej, wszystkie dane zapisywane są równolegle na karcie kierowcy i w tachografie. Dzięki temu mamy możliwość odtworzenia tych danych.