Rozliczenie Kierowcy

Płaca minimalna w Niemczech dotyczy pracowników pracujących na terenie Niemiec (nie tylko transport). Nie dotyczy kierowców w przypadku wykonywaniu tranzytu oraz nie dotyczy świadczenia usługi transportowej wykonywanej przez jednoosobowe firmy własnym środkiem transportu.

Wysokość płacy minimalnej (za godzinę) w Niemczech:
rok 2016     8,50 Euro
rok 2017     8,84 Euro

Aby kierowca mógł pracować na terenie Niemiec wymagane jest zgłoszenie.
Do końca 2016 roku można było zgłaszać kierowców za pomocą fax'u.

Od dnia 01.01.2017r należy zgłaszać kierowców poprzez stronę : www.meldeportal-mindestlohn.de

 

Szczegółowa instrukcja wypełnienia zgłoszenia w języku polskim jest dostępna na tej stronie (powyżej zaznaczona na czerwono - jest tam plik PDF).

Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy. Po tym okresie należy ponownie zgłosić kierowcę (kierowców).

Pracodawca ma obowiązek sporządzenia ewidencji czasu pracy na terytorium Niemiec i przechowywanie jej przez okres 2 lat. W razie kontroli pracodawca musi przesłać ją do organu kontrolującego. Kierowca nie ma obowiązku wożenia jej w samochodzie.